Østergade 7A, 9800 Hjørring 

Ældre receptkuvert, hvor telefonnr. er kradset ud med hvidt.Der har stået Telefon no. 9
Sort/hvidt foto af apoteksbygningen. På bagsiden reklameres for tandbørster, sutter, soxleth's, sygeplejeartikler m.m. Trykkeri er ukendt.
  Samme motiv, apoteksbygningen som tuschtegning. Kunstner René 1982. Tlf.nr. med 08. Trykkeri: Forex.
 
En flot grafisk fremstilling - smart lille finesse hvor løven danner blå trappetrin som bundlinjen. Trykkeri: Forex A/S.   Udsnit af kobberstik fra Pontoppidans danske atlas 1763 ff.
Dehn's Palæ erhvervedes i 1984 af Danmarks Apotekerforening og er efter en omfattende restaurering taget i brug som domicil for fore- ningens administration i maj 1986.
Påstemplet på bagsiden med apotekets stempel. Tlf.nr. med (08) Trykkeri: Forex.
 
Fra Forex standardreceptkuvertserie
med motiver af apoteksremedier:
Standbøsse.nr. 4/7. Tlf.nr. (08).
  Fra Forex standardreceptkuvertserie
med motiver af apoteksremedier:
Riveskål. Tlf.nr. (08).
 
 
Apotekets historik:

Oprettet 12.09.1794.
Åbnet (formentlig) 1975 på beliggenheden Algade 7
(= nuværende Nørregade 26).
Flyttet 1811 til Østergade (daværende 104).
Flyttet ca. 1814 til nuværende beliggenhed.
Tidligere navn: Hjørring Apotek, ændret ved oprettelsen
af Hjørring Svane Apotek 1911).
Indehavere:
12.09.1794 - xx.05.1809 Johan Ludvig Hartmann
02.10.1810 - 30.04.1811 Carl Gustav Sundius
xx.xx.xxxx - xx.xx.1813 Ancher Christian Hansen
xx.xx.xxxx - 17.01.1816 Carl Gustav Sundius
27.09.1816 - xx.xx.1818 Jacob Christian Hygum
xx.xx.xxxx - 31.12.1819 Carl Gustav Sundius
12.05.1820 - xx.1843 Christian Ludvig Lange

08.06.1844 - 30.04.1847 Hans Andreas Colding
08.04.1847 - 30.09.1878 Henning Christens
09.12.1878 - xx.1882 C.A.J. Zoffmann
09.08.1882 - 14.02.1897 Niels Tobias Nielsen
17.05.1897 - 14.02.1934 Hans Hørlück
13.07.1934 - 30.06.1948 Ivar Kristian Hansen
10.02.1948 - 31.08.1960 Jens Michael Hertz
16.05.1960 - 31.08.1970 Christian Mohr Drewes
23.04.1970 - 31.07.1993 Knud Sevel
23.04.1993 - - -          Jesper Sevel.